marți, 2 ianuarie 2007

Impresii după citire

“Paşaport” - un volum de poezie ce se vrea şi reuseşte cu succes să fie un paşaport spre sufle-tul lui Daniel-Dumitru Darie.
“La vama dintre şoaptă şi îndemn” am luat paşaportul spre lumea lui Daniel-Dumitru Darie, o lume intensă, plină de pasiune şi de dra-goste. Am citit şi recitit fără întrerupere fiecare vers, fiecare poezie, cu o emoţie şi o trăire ce le credeam uitate demult. Am trecut pe rând de la starea ce mi-a transmis-o autorul, prin trăirea dragostei pentru fiinţa iubită, la emoţia pentru dragostea de ţară şi de neam, dragoste, pe care, prea puţini dintre noi au astăzi curajul să o mai recunoască sau să se mai gândească dacă o simt sau nu. Pentru că, înainte de tot şi de toate, înainte de a fi poetul care este, Daniel-Dumitru Darie este un adevărat patriot şi asta se reflectă în fiecare vers al lui. Când o creaţie este bine scrisă nu poţi avea curajul şi nici dreptul la critică. Aşa cum nici eu nu am curajul de a alege o poezie din acest volum şi să spun: această poezie este deosebită; tot ce scrie Daniel-Dumitru Darie, pentru mine este deosebit.
Daniel-Dumitru Darie este înzestrat cu acel spirit, Dumnezeiesc aş spune, repezit şi rebel, dar în acelaşi timp, sigur pe el, care ştie să transmită prin vers şi poezie trăiri intense ce răscolesc şi condamnă în acelaşi timp la dragoste, la viaţă, la dorinţă.
“Omule, păstrează-te frumos” este motto-ul de viaţă al omului Daniel-Dumitru Darie. Şi el, Daniel-Dumitru Darie, este nu numai un om care s-a păstrat frumos, este un om deosebit cu un suflet pe măsură.
Adnas, Sanda Nicucie